Biseri
Nađena sveska sa avionima
Eliksiri večne mladosti
Biseri se ovde shvataju kao dragocenosti, nepravedno zaboravljene ili negde izgubljene a slučajno sad nađene.
Može to biti čovek sam ili nešto što je stvorio, može biti ideja, čak i mala misao ali koje nema u knjigama
već je samo tako izrečena i raspršila bi se u vazduhu da nije ovde sačuvana.